สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067149

    การเลือกวิธีจัดซื้อจัดจ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลจะดำเนินการจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 7 โครงการ โดยจ่ายขาดเงินสะสม แยกตั้งงบประมาณเป็นแต่ละโครงการ แต่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน แต่คนละซอย ซึ่งงบประมาณแต่ละโครงการ งบประมาณเกิน 100,000.-บาท แต่ไม่เกิน 500,000.-บาท ขอเรียนถามว่า เทศบาลจะดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้หรือไม่ ถือเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือไม่ครับ

ถามโดย : นทิธรศรีพันธบุตร ( tonnam_99@hotmail.com )  IP 118.175.xxx.xxx  [ วันที่ 07/11/2561 เวลา 12:54 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถแยกได้ เนื่องจากตั้งงบประมาณเป็นแต่ละโครงการ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9049 ) [ วันที่ 09/11/2561 เวลา 15:00 ]