สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067148

    เสื่อ สำหรับเล่นโยคะ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลได้จัดทำโรงเรียนผู้สูงอายุ และได้จัดทำหลักสูตรการสอนโยคะสำหรับผู้สูงอายุ เทศบาลสามารถจัดซื้อเสื่อโยคะเพื่อกิจกรรมดังกล่าว ได้หรือไม่ และเสื่อโยคะ เป็นวัสดุอะไร

ถามโดย : ปัณฑาจูด้วง ( pundha81@gmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 07/11/2561 เวลา 12:46 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

จัดซื้อได้ วัสดุกีฬา

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 07/11/2561 เวลา 14:00 ]