สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067147

    การโอนย้ายในระดับอาวุโสและหลักเกณ์การขยายกรอบอาวุโส

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ปัจจุบันผมดำรงตำแหน่งนายช่างโยธา อาวุโส ได้ทำเรื่องขอโอนย้ายเสนอก.อบต.จังหวัดเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาแต่ถูกนำเรื่องออกเนื่องจากต้องทำการขยายกรอบก่อนจึงทำเรื่องขยายกรอบเสนอไปใหม่จนมาถึงรอบประชุมเดือนตุลาคมทางจังหวัดไม่พิจารณาเรื่องกรอบอัตรากำลังพอมาถึงเดือนพฤศจิกายนจะมีการประชุมเรื่องแผนอัตรากำลังวันที่ 19 พย. 61 แต่ไม่มีเรื่องของผมเข้าแล้วบอกว่าระดับอาวุโสต้องรอหลักเกณฑ์ใหม่จากก.กลาง จึงอยากเรียนถามว่า1.ในการปรับกรอบต้องรอหลักเกณฑ์ใหม่หรือไม่เนื่องจากผมไม่ได้ทำเลื่อนระดับแต่แค่โอนย้าย เพราะกรอบเดิมก็เคยเป็นระดับอาวุโสมาก่อนอยากทราบความชัดเจนครับหรือขอเบอร์ติดต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงครับ

ถามโดย : สุทธิพงษ์จรัญ ( suthipongjaran@gmail.com )  IP 49.48.xxx.xxx  [ วันที่ 07/11/2561 เวลา 11:12 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

0811743688

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 08/11/2561 เวลา 09:24 ]