สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067143

    การรับโอนหมู่บ้านจัดสรรเอกชน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอเรียนถามว่า อบต.จะรับโอนหมู่บ้านจัดสรรที่เป็นของเอกชนมาดูแล มีวิธีการดำเนินการอย่างไร และกรมที่ดินมีเงินมาให้ก้อนนึงเพื่อมาบริหารจัดการสาธารณูปโภคที่ชำรุดของหมู่บ้านจัดสรรให้เรียบร้อย ทาง อบต.จะต้องรับเงินดังกล่าวเข้าเป็นรายได้แบบได้ หรือจะเป็นเงินรับฝาก และจะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมได้อย่างไร ช่วยตอบหาทางออกให้ด้วยค่ะขอบคุณค่า

ถามโดย : มนัสนันท์รติธันยบูรณ์ ( j.manat0306@gmail.com )  IP 223.205.xxx.xxx  [ วันที่ 07/11/2561 เวลา 08:28 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รบกวนโทร 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 09/11/2561 เวลา 17:35 ]