สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067133

    การปรับลดสัญญา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ในกรณีที่ อบต.ทำสัญญาจ้าง ต่อมาภายหลังมีการปรับลดปริมาณงานลง ทำให้วงเงินลดลงด้วย ขอสอบถามว่า กรณีสัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ 1 ก.ค 61 แต่ยังไม่มีการส่งมอบงาน ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ต.ค 61 มีการปรับลดวงเงินในสัญญา ผู้รับจ้างทำหนังสือส่งมอบงานวันที่ 1 พ.ย 61 อยากทราบว่า อบต.จะคิดค่าปรับจากวงเงินในสัญญาเดิม ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค 61 - 30 ก.ย 61 และคิดค่าปรับจากวงเงินในสัญญาที่ปรับลดวงเงิน จากวันที่ 1 ต.ค 61 - 1 พ.ย 61 ใช่หรือไม่

ถามโดย : piyadamusi ( piyada_in@hotmail.com )  IP 61.19.xxx.xxx  [ วันที่ 06/11/2561 เวลา 14:35 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม 02-2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9049 ) [ วันที่ 08/11/2561 เวลา 09:06 ]