สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067132

    อปท. สามารถอุดหนุนเงินสร้างสนามกีฬาของ โรงเรียน สพฐ. ได้หรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อยากทราบว่า อปท. สามารถอุดหนุนเงินสร้างสนามกีฬาเพื่อเอาไว้ใช้ในการเรียนการสอนวิชาพละ ของโรงเรียน สพฐ. ได้หรือไม่ ถ้าได้ทางโรงเรียน สพฐ.ต้องสมทบเพิ่มเติมด้วยหรือไม่

ถามโดย : จันทร์เพ็ญโสมอินทร์ ( r-muay_spoy@hotmail.com )  IP 122.155.xxx.xxx  [ วันที่ 06/11/2561 เวลา 14:18 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1. ให้โรงเรียนดำเนินการขอต้นสังกัดก่อน 2. สามารถอุดหนุนเป็นเงินได้ 3. โรงเรียนจะต้องมีเงินสมทบ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 06/11/2561 เวลา 16:06 ]