สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067130

    แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การแก้ไขสัญญาจ้าง กรณีตัดลดความยาวของถนนลง ทำให้วงเงินลดลง ต้องให้สภาอนุมัติมั้ยคะ หรืออำนาจนายก

ถามโดย : รมิดาจรรยาวรโสภณ ( wawi.ka@hotmail.com )  IP 61.19.xxx.xxx  [ วันที่ 06/11/2561 เวลา 11:37 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เงินข้อบัญญัติจะต้องปฏิบัติตามวิธีการงบประมาณ ซึ่งเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น ตาม มาตรา 97 วรรค 3 ของ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1522 ) [ วันที่ 06/11/2561 เวลา 15:46 ]