สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066868

    การเช่าพาหนะเดินทางไปราชการ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

กรณีจะเช่าพาหนะเดินทางไปราชการ สามารถเช่าพาหนะได้หรือไม่ และ เบิกจ่ายตามเรทไหน และ ต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุหรือไม่

ถามโดย : ฌนินกาญจน์นิธิทัตธราวัชร์ ( tukta.jui@gmail.com )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 12/10/2561 เวลา 10:53 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1503-4 12/10/2561

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 12/10/2561 เวลา 13:15 ]