สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066864

    รายงานรายจ่ายตามแผนงานฯ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

รายงานรายจ่ายตามแผนงานฯ ที่จะต้องจัดทำตอนสิ้นปีงบประมาณ จะต้องนำค่าใช้จ่ายจากการเงินมารวมด้วยหรือไม่ เพราะในระบบ e-LAAS จะไม่มียอดจากการกันเงิน แบบฟอร์มในประกาศหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีก็ไม่มีคำอธิบายไว้ครับ

ถามโดย : omenomen ( chouchchanai@aisinbox.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 12/10/2561 เวลา 06:51 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รบกวนโทรประสาน 022419000 ต่อ 1602-1610

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 17/10/2561 เวลา 17:41 ]