สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066735

    เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

ขอสอบถามแนวทางการดำเนินการ ตามโครงการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 10,174,100.- บาท กองการศึกษาฯ และสถานศึกษา ต้องเพิ่มเติมโครงการในเล่มแผนการพัฒนาสี่ปีของกองการศึกษา ฯ หรือของสถานศึกษาหรือไม่ และต้องเพิ่มเพิ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.ด้วยหรือไม่ ขอทราบแนวทางการปฏิบัติด้วยคะ

ถามโดย : อัยญณัฐเกิดทรัพย์ศิริกุล ( ืnarinradaaa@hotmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 11/10/2561 เวลา 16:15 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

อยู่ระหว่างการหารือกับส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 11/10/2561 เวลา 17:24 ]