สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066734

    การเบิกจ่ายเงิน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีทดรองจ่ายเงิน เนื่องจากระบบประปาไม่ไหลต้องซื้ออุปกรณ์มาเปลี่ยนโดยด่วน หัวหน้าสำนัก ได้ทดรองจ่ายเงินไปก่อนเนื่องจากไม่สามารถจะเครของได้ ตามระเบียบพัสดุสามารถยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบได้เนื่องจากเป็นเหตุการที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ ถามว่าระเบียบเบิกจ่ายใช้ข้อใดค่ะ

ถามโดย : พัชนีลือขจร ( phatpha-17@hotmail.com )  IP 61.19.xxx.xxx  [ วันที่ 11/10/2561 เวลา 16:06 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ไม่มีกำหนดไว้ในระเบียบเบิกจ่าย

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 12/10/2561 เวลา 11:04 ]