สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066733

    การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อปท.ตั้งงบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้ง3 ส่วน(สำนักปลัด,คลัง,ช่าง) ราคารวมเกิน100,000บาท จัดซื้อคนละช่วงเวลาได้หรือไม่โดยไม่ต้องขออนุมัติ คณะกรรมการ ICT จังหวัด (ต้องการใช้คนละช่วง)

ถามโดย : สุทัศน์แวงหินกอง ( s_uta_sw@hotmail.com )  IP 180.183.xxx.xxx  [ วันที่ 11/10/2561 เวลา 15:44 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ราคาไม่เกิน 100,000 บาท ไม่ต้องขออนุมัติคณะกรรมการ ICT แต่ถ้าเกิน 100,000 บาท ต้องขออนุมัติคณะกรรมการ ICT ทั้งนี้สามารถซื้อคนละช่วงได้แต่ให้ดูจำนวนเงิน

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 12/10/2561 เวลา 13:45 ]