สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066731

    การจัดซื้อคอนกรีต

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบต.สามารถจัดซื้อคอนกรีตมาเทเองได้หรือไม่ค่ะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ถามโดย : กาญจนพรรณประจักษ์แจ้ง ( selbebelle@gmail.com )  IP 122.155.xxx.xxx  [ วันที่ 11/10/2561 เวลา 13:47 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รายละเอียดไม่เพียงพอ ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2419000 ต่อ 1524 หรือ 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 11/10/2561 เวลา 15:08 ]