สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066727

    หารือการขอเบิกค่าเช่าบ้าน(เช่าซื้อ)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เดิม พ.ศ.2548 ดิฉันบรรจุรับราชการ สังกัด สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ จ.อุทัยธานี /ต่อมา พ.ศ.2553 ได้ขอโอนย้าย มาสังกัด อปท แห่งหนึ่ง ใน จ.นครสวรรค์ /ต่อมา พ.ศ.2560 ได้กู้เงินสร้างบ้านกับธนาคาร จึงทำเรื่องขอเบิกค่าเช่าซื้อบ้านกับต้นสังกัด ขอเรียนสอบถามว่า สิทธิการขอเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน สามารถกระทำได้หรือไม่คะ? ขอขอบพระคุณค่ะ

ถามโดย : พัชราแซ่ลื้อ ( patcharadayim@gmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 11/10/2561 เวลา 11:55 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 11/10/2561 เวลา 12:47 ]