สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066726

    การเบิกจ่ายเงินค่าเล่าเรียนบุตร

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

หน่วยงาน อบต.จารพัต จ.สุรินทร์ กรณี นายช่างต้องการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร โดยนำใบเสร็จรับเงินลงวันที่ 28 กันยายน 2561 แต่มีรายละเอียดคือ เป็นค่าเทอมปี 2559 , ปี 2560 และปี 2561 รวมเป็นใบเสร็จเดียว แล้วนำมาเบิกกับทาง อบต.จารพัต ถามว่า สามารถทำการเบิกจ่ายได้ไหมค่ะ

ถามโดย : สมจิตมีธรรม ( somjitmeetone-2520@outlook.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 11/10/2561 เวลา 11:47 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นคำถามที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้โดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-9045

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 11/10/2561 เวลา 17:01 ]