สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066718

    ทุนการศึกษา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

อยากเรียนถามท่านว่า ทุนเรียนของ อบต สามารถเบิกได้รึยังครับ เพราะยังค้างค่าเทอม 60000 ทางมหาลัยเลยไม่ยอมให้จบการศึกษา

ถามโดย : เกียรติพงษ์ บุญโสม ( kiattiphong.bunsom@gmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 11/10/2561 เวลา 10:29 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ยังเบิกไม่ได้ต้องรอหลักเกณฑ์ของก กลางก่อน

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 11/10/2561 เวลา 11:55 ]