สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066711

    แผนพัฒนาตำบล

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เรียนถามคะ กรณีที่เทศบาลจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง แต่ผู้รับจ้างทิ้งงาน ซึ่งงานก่อสร้างนี้ผุ้รับจ้างทำงานไปแล้วประมาณ 40%ของโครงการ ขณะนี้ประสบปัญหาการสัญจรไป-มาลำบาก ผู้บริหารจะแก้ไขปัญหาโดยเปลี่ยนโครงการจากเดิมก่อสร้างถนนลาดยาง เป็นก่อสร้างถนนคอนกรีต แทนถนนสายเดิม กรณีนี้ต้องประชาคมแผนใหม่หรือไม่คะ หรือสามารถดำเนินการก่อสร้างทับเส้นถนนลาดยางไปได้เลย (วึ่งขณะนี้ผู้รับเหมาก็ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายอยู่คะ)

ถามโดย : นวลนารถมาวัน ( nualnard2@hotmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 10/10/2561 เวลา 15:38 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

จากคำถามเนื่องจากมีข้อพิจารณาหลายกรณี รบกวนติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2419049 หรือ 022419000 ต่อ 1524 หรือ 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 11/10/2561 เวลา 14:18 ]