สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066706

    แต่งตั้งเจ้าหน้าที่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 "เจ้าหน้าที่" เทศบาลสามารถแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นเจ้าหน้าที่ ในการจัดซื้อจัดจ้างได้หรือไม่คะ โดยจะกำหนดวงเงินในการจัดซื้อจ้ดจ้างไม่เกิน 5,000 บาท/ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : ศรีอุบลเทพนวน ( Sriubon_yong@hotmail.com )  IP 113.53.xxx.xxx  [ วันที่ 10/10/2561 เวลา 12:40 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไม่ได้กำหนดจำนวนผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างไว้ ดังนั้นจึงเป็นดุลยพินิจของหน่วยงานที่จะพิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1523 ) [ วันที่ 10/10/2561 เวลา 16:36 ]