สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066704

    การเบิกค่าตอบแทนช่างควบคุมงานตาม ว 85

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

1.พัสดุไม่ยอมให้เบิกค่าตออบแทนช่างควบคุมงาน อ้างว่าตามพรบ.2560 มาตรา 100 คือมีหน้าที่อยู่แล้วไม่สามารถเบิกได้ ขอคำตอบหรืออ้างถึงหนังสือตัวไหนที่ชัดเจนด้วยคะ 2.พนักงานจ้างตามภาระกิจ สัญญาจ้าง 1 ปี ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา สามารถเบิกค่าตอบแทนช่างควบคุมงานได้หรือไม่(มีคำสั่งแต่งตั้งคะ

ถามโดย : นางกันยารัตน์เผ่นโผน ( kanyaratphenphon@gmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 10/10/2561 เวลา 12:18 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รบกวนติดต่อ จนท. เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 022419000 ต่อ 1522-24

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 11/10/2561 เวลา 10:48 ]