สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066692

    การเบิกค่าตอบแทนช่างควบคุมงานตาม ว 85

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

1.พัสดุไม่ยอมให้เบิกค่าตออบแทนช่างควบคุมงาน อ้างว่าตามพรบ.2560 มาตรา 100 คือมีหน้าที่อยู่แล้วไม่สามารถเบิกได้ ขอคำตอบหรืออ้างถึงหนังสือตัวไหนที่ชัดเจนด้วยคะ 2.พนักงานจ้างตามภาระกิจ สัญญาจ้าง 1 ปี ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา สามารถเบิกค่าตอบแทนช่างควบคุมงานได้หรือไม่(มีคำสั่งแต่งตั้งคะ

ถามโดย : นางกันยารัตน์เผ่นโผน ( kanyaratphenphon@gmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 09/10/2561 เวลา 14:06 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1503-4 10/10/2561

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 10/10/2561 เวลา 14:34 ]