สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066691

    ผู้รับจ้างไม่ยอมลงนามในสัญญาจ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เรียน สอบถามคะ กรณีที่ผู้รับจ้างเข้ามาทำสัญญา และได้นำเงินสดมาค้ำประกันสัญญาในวันที่ติดต่อขอทำสัญญาแต่ในวันนั้นยังไม่ลงนามในสัญญาเนื่องจากผู้รับติดภาระกิจขอผลัดจะลงนามในสัญญาทีหลัง (เพราะเจ้าหน้าที่ต้องทำสัญญาในระบบ e-GP) ไม่มีเวลาที่จะรอ เจ้าหน้าที่ทำสัญญาและระบุวันทำสัญญาในวันนั้น ต่อมาผู้รับจ้างมีหนังสือมาขอสละสิทธิ์ในการทำสัญญาเนื่องจากห้างไม่มีช่างคุมงานระดับวุฒิการศึกษา ปวช หรือ ปวส. (โครงการจัดหาโดยวิธี e-bidding) และขอเงินค้ำประกันคืน ในกรณีนี้เทศบาลควรดำเนินการอย่างไรคะ เพราะสัญญาก็มีแต่นายกเท่านั้นที่ลงนาม เวลาก็ล่วงเลยมานานผู้รับจ้างก็ไม่มาลงนามและนำสัญญาไปทำตราสาร เพิ่งเคยเจอเครสนี้รบกวนช่วยแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าทคะ

ถามโดย : นวลนารถมาวัน ( nualnard2@hotmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 09/10/2561 เวลา 13:52 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รบกวนโทรติดต่อ จนท ที่ 022419000 ต่อ 1522-24

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1522 ) [ วันที่ 09/10/2561 เวลา 14:18 ]