สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066687

    เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ 2561 ที่เหลือจ่าย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

สอบถามแนวทางการใช้เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ 2561 ที่เหลือจ่าย ยังคงให้นำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดเดิม ในปีงบประมาณ 2562 และบันทึกเป็นเงินรับฝากรอคืนจังหวัด ใช่หรือไม่ค่ะ

ถามโดย : samapornchuncham ( rakna_704@hotmail.com )  IP 49.231.xxx.xxx  [ วันที่ 08/10/2561 เวลา 17:51 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ยังไม่มีหนังสือสั่งการ ค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1611 ) [ วันที่ 09/10/2561 เวลา 17:28 ]