สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066430

    การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะของ ครูผู้ดูแลเด็ก

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

มติก. จังหวัด มีมติให้ ครูผดด. ขึ้นเป็นครูชำนาญการ คศ.2 เมื่อ เดือน สค 61 เรียนถามว่า1. ต้องแจ้งกรมก่อนหรือไม่ 2.การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ3,500.-ให้ต้องรอเงินโอนจากกรมก่อนหรือไม่ 3. จำเป็นไหมต้องจ่ายตกเบิกให้ทันภาย 28 กย

ถามโดย : นงลักษณ์ ประสมสวย ( puey.29@hotmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2561 เวลา 16:58 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวข้างต้น ได้ที่ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สน.บถ.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 17/09/2561 เวลา 10:37 ]