สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066424

    กรณัเบิกค่าเช่าบ้านต่างอำเภอ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ปัจจุบันผมเบิกค่าเช่าบ้านในตำบลที่ผมทำงานอยู่เดือนละ 3000 บาท.. แต่ถ้าหากว่าผมจะไปชื้อบ้านที่อยู่อำเภอใกล้เคียงห่างจากที่ทำงานประมาณ 20 กม.โดยกู้ชื้อร่วมกับแฟน และผมก็ย้ายบ้านเลขที่เข้าไปอยู่ในบ้านหลังที่กู้ชื้อโดยเป็นผู้อาศัยไม่ใช่เจ้าบ้าน ถามว่า ..ผมจะสามารถนำบ้านเลขที่หลังดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่คับ..เพราะต้องส่งเดือนละ 8,000 บาท(เบิกเป็นค่าเช่าบ้านไม่ได้เบิกเช่าชื้อ) ขอบพระคุณครับ

ถามโดย : พิสิษฐ์ศรีแสนยงค์ ( pisit17@hotmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2561 เวลา 11:47 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การเบิกค่าเช่าบ้านต้องเป็นการเช่าบ้านคนอื่น แต่กรณีดังกล่าวเป็นบ้านคุณเองจะเบิกเป็นค่าเช่าบ้านไม่ได้ ต้องเบิกเป็นค่าเช่าซื้อ แต่ถ้าคุณไปซื้อบ้านต่างอำเภอก็ไม่สามารถนำมาใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อได้ หากยังมีข้อสงสัย โทร 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/09/2561 เวลา 19:16 ]