สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066413

    การขยายเขตไฟฟ้า

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ข้อ1.การขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด ข้อ2.อบต.สามารถอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตามถนนสาธารณะในเขตพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนขอใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้หรือไม่

ถามโดย : สุรวุฒิปองวัฒนากูล ( surawut950@yahoo.com )  IP 124.122.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2561 เวลา 09:22 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1. เป็นหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 2. สามารถอุดหนุนได้ตามอำนาจหน้าที่

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 17/09/2561 เวลา 09:49 ]