สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066412

    การจ่ายเงินค่าช่่วยทำศพ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

พนักงานจ้างเทศบาลเสียชีวิต มีภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสและมีบุตรด้วยกัน 2 คน ภรรยาเป็นผู้จัดการศพ และผู้ตายไม่ได้ทำแสดงเจตนาผู้รับมรดก และผู้ตายก็ยังไม่มีหนังสือรับรองบุตร กรณีเช่นนี้ เทศบาลจะจ่ายเงินช่วยทำศพให้แก่ บุตรได้หรือไม่

ถามโดย : Kiatisakseesuk ( auymayu23@gmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2561 เวลา 09:02 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1503-4 17/09/2561

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 17/09/2561 เวลา 09:08 ]