สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066405

    สอบสายงานบริหาร

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

อยากทราบว่า ตอนนี้กระบวนการดำเนินการเปิดสอบรอบใหม่ของสายบริหาร อปท ไปถึงไหนแล้วครับ จากคนรอสอบ ขอบคุณครับ

ถามโดย : ตะวันธิชา ( tawanthicha1982@gmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 13/09/2561 เวลา 14:08 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 14/09/2561 เวลา 07:49 ]