สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066401

    การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอยางเข้มฯ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขอเรียนถามองค์ประกอบของคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับครูผู้ช่วย 1. ผอ.สถานศึกษา ในกรณี ผอ.กองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน ผอ.รร. สามารถเป็นประธานได้หรือไม่ หรือต้องยืมตัวบุคลากร ผอ.รร. จากท้องถิ่นอื่นมา ่ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : วัชระพล ( watpla@hotmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 13/09/2561 เวลา 11:13 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ผอ.กองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน ผอ.สถานศึกษา สามารถเป็นประธานได้

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 13/09/2561 เวลา 13:05 ]