สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066400

    เรื่องการใช้จ่ายเงินสะสม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เนื่องด้วยเทศบาลจะใช้เงินสะสมใช้จ่ายโครงการเสียงตามสาย อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านบริการชุมชนด้านบริการชุมชนและสังคม มีอะไรบ้างค่ะที่อยู่ในด้านนี้ หรือต้องใช้ด้านอื่น

ถามโดย : natcharatsamransuk ( natcharat.nidnhoy@icloud.com )  IP 180.180.xxx.xxx  [ วันที่ 13/09/2561 เวลา 11:09 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

บริการชุมชนและสังคม คือ คนใน อปท.ได้รับประโยชน์จากการบริการสาธารณะของ อปท.

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 17/09/2561 เวลา 14:02 ]