สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066399

    การแยประเภทครุภัณฑ์

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เรียนอาจารย์ หน่วยงานซื้อชั้นวางของเพื่อใส่แฟ้มเอกสารและใส่เอกสารต่างๆ ราคา ชิ้นละ 690 บาท ชั้นวางของจัดเป็นวัสดุสำนักงานหรือครุภํณฑ์สำนักงาน ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : somjaiyodthong ( syrub_2012@hotmail.com )  IP 61.19.xxx.xxx  [ วันที่ 13/09/2561 เวลา 10:44 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

จากคำถาม ชั้นวางของลักษณะเป็นอย่างไร? ข้อมูลไม่ครบถ้วน รบกวนติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2419000 ต่อ 1524 และ 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 17/09/2561 เวลา 09:20 ]