สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066398

    สอบถามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เนื่องจากที่ทิ้งขยะที่เก่าจะหมดสัญญาในวันที่30/9/61ปีงบ2562ได้ตั้งในข้อบัญญัติไว้ในหมวดค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการทิ้งขยะมูลฝอย วงเงิน700,000บาท ที่ทิ้งเก่าไม่ให้ทิ้งแล้วคะและที่ทิ้งใหม่มีเอกชนรายเดียวที่รับให้ทิ้งขยะ คำถาม จะต้องจัดซื้อจัดจ้างวิธีใด ระเบียบข้ดใดคะ

ถามโดย : jutimaphaykan ( jee_om@hotmail.com )  IP 223.24.xxx.xxx  [ วันที่ 13/09/2561 เวลา 10:41 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ กรุณาติดต่อกลับ 02-241-9000 ต่อ 1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 17/09/2561 เวลา 10:45 ]