สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066394

    การเช่าพื้นที่เว็ปไซต์และการต่อโดเมนเนม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบต.ได้จ้างทำเว็ปไซต์ และมีการเช่าพื้นที่เว็ปไซต์และลงทะเบียนโดเมนเนม และบัดนี้จะครบระยะเวลาการเช่าพื้นที่เว็ปและโดเมนเนมครบ 1 ปีแล้ว บริษัทผู้รับจ้างได้แจ้งให้ อบต. ชำระเงินค่าเช่าพื้นที่เว็ปและต่อโดเมนเนมเพื่อให้ใช้งานได้ต่อเนื่องอีก 1 ปี กรณีนี้ อบต.ต้องทำตามระเบียบพัสดุหรือไม่ หากทำต้องทำอย่างไร

ถามโดย : วิไลวรรณเหล็กคงสันเทียะ ( noilekk@hotmail.com )  IP 223.205.xxx.xxx  [ วันที่ 12/09/2561 เวลา 21:37 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติม รบกวนโทร 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/09/2561 เวลา 19:09 ]