สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066392

    ขอกลับเข้ารับราชการใหม่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

การยื่นขอกลับเข้ารับราชการใหม่ ตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น สามารถดำเนินการได้เลยถ้ามีตำแหน่งว่าง หรือต้องรอ กรมฯปลดล็อคก่อน

ถามโดย : วิริยะเดชผล ( viriyadetchphon72@gmail.com )  IP 122.155.xxx.xxx  [ วันที่ 12/09/2561 เวลา 17:45 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ต้องดูว่าเป็นตำแหน่งว่างที่ร้องขอกรมฯ หรือไม่

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 13/09/2561 เวลา 08:54 ]