สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066387

    การเบิกค่าเช่าบ้าน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ดิฉันทำงานอยู่อบต.a ในท้องที่อำเภอ A และปัจจุบันมีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน และได้เบิกค่าเช่าบ้านอยู่แล้ว และต่อมากำลังจะย้ายไปทำงานที่เทศบาล b ในต่างท้องที่(อำเภอ) คืออำเภอ B ซึ่งมีบ้านพักสำหรับข้าราชการอยู่แล้ว แต่มีสภาพที่ชำรุดมาก ดิฉัน สารมารถนำเอกสาร การเช่าบ้านหลังเดิมที่เคยเบิกค่าเช่าบ้านอยู่แล้ว ไปเบิกค่าเช่าบ้านที่เทศบาล b ได้หรือไม่ หมายเหตุ**(บ้านเช่าปัจจุบันห่างจากเทศบาล b ประมาณ 27 กิโลเมตร และดิฉันมีบุตร ซึ่งเข้าโรงเรียนในอำเภอ A อยู่ด้วย 1 คน ) **

ถามโดย : พิณยงคงผดุง ( tahak2558@gmail.com )  IP 1.2.xxx.xxx  [ วันที่ 12/09/2561 เวลา 15:31 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1503-4 13/09/2561

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 13/09/2561 เวลา 08:47 ]