สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066384

    วันที่งานแล้วเสร็จกับวันส่งมอบงาน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เรียนถามคะ กรณีที่ผู้รับจ้างทำหนังสือส่งมอบงานในวันที่ 24 ส.ค.61 หนังสือถึงเทศบาลและลงรับวันที่ 27 ส.ค.61 กรณีนี้การตรวจรับงานแล้วเสร็จตามข้อกำหนดต้องเป็นวันที่ 27 ส.ค ใช่หรือไม่คะ

ถามโดย : นวลนารถมาวัน ( nualnard2@hotmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 12/09/2561 เวลา 14:29 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

โทร 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/09/2561 เวลา 19:16 ]