สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066382

    หารือการนำเงินรางวัลที่ได้จากการส่งนักกีฬา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีมีการส่งนักกีฬาเข้าทำการแข่งขันโดยใช้งบประมาณของ อบต. ปรากฏว่า ทีมชนะได้เงินรางวัลมา ๑๐,๐๐๐ บาท คำถาม 1 เงินที่ได้รับจะตกเป็นรายได้ของนักกีฬา หรือตกเป็นงบประมาณของ อบจ 2 ถ้ามีหนังสือตอบข้อหารือขอเลขหนังสือด้วยคราบ

ถามโดย : พีรพงศ์ทองคำ ( woot.t@outlook.com )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 12/09/2561 เวลา 12:47 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

โทร 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/09/2561 เวลา 19:17 ]