สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066379

    สอบถามการโอนย้ายครับ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผมเป็นข้าราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ณ อบต.หนึ่งมาสอบบรรจุบัญชี กสถ. ปี 2560 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สอบติดกรมเรียกรอบที่ 2 และได้โอนมาพร้อมอายุราชการที่อบต.สอง และปัจจุบันผมทำงาน ณ อบต. 2 ครบ 6 เดือนแล้ว ผมอยากสอบถามว่าผมสามารถโอนย้ายได้ตามปกติเหมือนการโอนย้ายข้าราชการหรือไม่ หรือต้องรอให้ครบ 2 ปี ตามประกาศ กสถ. เหมือนกับข้าราชการบรรจุใหม่ ด้วยความเคารพ

ถามโดย : นายพงษ์ศักดิ์ เหรียญทอง ( ps.life@windowslive.com )  IP 2403:6200:8832:77a:f94a:1666:7ffe:5149.  [ วันที่ 12/09/2561 เวลา 11:22 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

2 ปี

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 13/09/2561 เวลา 08:58 ]