สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066378

    การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ และผู้ควบคุมงาน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน เบิกจ่ายเป็นรายวัน ๆ ละ 350.- ตามรายงานผู้ควบคุมงานหรือเบิกจ่ายเป็นต่อโครงการไปเลยคะ

ถามโดย : ถนิมรัตน์ บุญจันทร์ ( meaw_tha@windowslive.com )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 12/09/2561 เวลา 11:18 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นคำถามที่ซ้ำกับรหัส CC066377 และเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบของ อปท. ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้ที่สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โดยตรง เบอร์โทร 02-2419045

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 12/09/2561 เวลา 17:06 ]