สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066372

    การบริหารสัญญา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

สอบถามค่ะ เนื่องจากงานจ้างได้สิ้นสุดสัญญาจ้างแล้ว แต่ยังไม่ส่งมอบงานจ้างก่อสร้าง และมีการขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดในสัญญา ทาง อบต. จะต้องแจ้งให้ผู้รับเหมาหยุดงาน ต้องนี้ อบต.สามารถแจ้งให้เขาหยุดงานได้เลยไหมค่ะ เพราะมันสิ้นสุดสัญญาไปแล้ว

ถามโดย : นภาทองอาจ ( napasupakosol.tik6041@gmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 12/09/2561 เวลา 09:58 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์โทรศัทพ์ 02-241-9000 ต่อ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น งานพัสดุ 1524

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/09/2561 เวลา 09:31 ]