สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065984

    สอบถามเรื่อง ว119

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อยากสอบว่า ตามหนังสือว119 ตาราง 1 เอกสารประกอบฎีกาใช้ใบแจ้งหนี้หรือใบส่งของครับ หรือสามารถใช้ได้ทั้งสอง

ถามโดย : นยะวุฒิพินยะไวย ( dol.haha@hotmail.com )  IP 122.155.xxx.xxx  [ วันที่ 10/08/2561 เวลา 15:50 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ใช้ได้ทั้ง 2

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 10/08/2561 เวลา 17:04 ]