สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065977

    การขออนุมัติกันเงิน (กรณีการตั้งงบประมาณแบบผูกพันข้ามปีงบประมาณ)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

คำถามทั้งหมดอยู่ในเอกสารแนบค่ะ ... ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : ศิริพรโพธิพงษ์ ( siriphorn_1212@hotmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 10/08/2561 เวลา 14:38 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ใช่ค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 16/08/2561 เวลา 16:44 ]