สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065977

    การขออนุมัติกันเงิน (กรณีการตั้งงบประมาณแบบผูกพันข้ามปีงบประมาณ)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

คำถามทั้งหมดอยู่ในเอกสารแนบค่ะ ... ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : ศิริพรโพธิพงษ์ ( siriphorn_1212@hotmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 10/08/2561 เวลา 14:38 ] เอกสารแนบ