สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065972

    การขออนุมัติกันเงิน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

คำถามอยู่ในไฟล์ที่แนบค่ะ ...

ถามโดย : ศิริพรโพธิพงษ์ ( siriphorn_1212@hotmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 10/08/2561 เวลา 11:42 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นคำถามที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้โดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-9045

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 10/08/2561 เวลา 14:20 ]