สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065968

    เรื่องจัดซื้้อที่ดิน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ในกรณี อบต.ได้จัดซื้อที่ดิน จำนวน 24 ไร่ ก่อนทำสัญญาได้มีการรางวัด ปรากฏว่า จำนวนที่ดิน ขาดไป เกือบ 3 งาน อยากทราบว่าทาง อบต. ต้องแก้ไขเอกสารตั้งแต่ร่าง tor เลยหรือไม่ หรือสามารถมาทำเอกสารแก้ไขตรงแนบท้ายสัญญาได้เลยครับ

ถามโดย : นยะวุฒิพินยะไวย ( dol.haha@hotmail.com )  IP 122.155.xxx.xxx  [ วันที่ 10/08/2561 เวลา 10:22 ]