สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065965

    สอบถามแบบบัญชี และรายงานทางการเงิน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามหนังสือ มท 0808.4/ว2431 ลว 7สค 61 เรียนถามว่า งบแสดงฐานะทางการเงินและหมายเหตุ ต้อง แสดงยอดของ ปี 2560 และปี 2561 ใช่ไหมคะ และระบบมือก็ทำเช่นเดียวกันหรือเปล่าและสามารถนำแบบนี้ไปส่ง สตง ได้เลยหรือเปล่าค่ะ /ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : นงลักษณ์ ประสมสวย ( puey.29@hotmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 09/08/2561 เวลา 15:04 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ใช่ค่ะ อปท.ต้องจัดทำงบการเงินเป็นไปตามหนังสือ มท 0808.4/ว2431 ลว 7สค 61 ฉบันนี้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1607-1611 ) [ วันที่ 10/08/2561 เวลา 15:25 ]