สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065964

    แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กรณีในแผน ผ.02 งบประมาณมี 30,000 และตั้งนำไปจัดทำงบประมาณฯ ปี 61 30,000 ต่อมาเมื่อถึงกลางปีงบประมาณหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณแจ้งขอเพิ่มเงินอุดหนุนเป็น 50,000 บาท ซึ่งคณะผู้บริหารก็เห็นชอบตามที่่หน่วยงานขอ สอบถามค่่ะ 1.กรณีนี้ อบต.ต้องทำการเปลี่ยนแปลงแผนก่อนใช่หรือไม่ค่ะ 2.และจะต้องเปลี่ยนแปลงแผนฯหรือแก้ไขแผนฯซึ่งเป็นอำนาจนายก อบต.ค่ะ

ถามโดย : ตติยาธรโพธิ์สุ ( tatiyaphon_toa@hotmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 09/08/2561 เวลา 14:25 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เปลี่ยนแปลงแผนตามระเบียบข้อ 22 ค่ะ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 083-3041907

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 10/08/2561 เวลา 16:12 ]