สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065963

    การขอใช้ที่ราชพัสดุ ในการเพิ่มเติมแผนสี่ปีฯ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

การนำโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ กรณีที่อยู่ระหว่างการขอใช้ที่ราชพัสดุ ขอเรียนถามว่า สามารถบรรจุโครงการไว้ในแผนฯก่อนได้หรือไม่ หรือว่าต้องอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุก่อนจึงจะสามารถบรรจุโครงการไว้ในแผนได้

ถามโดย : ธัญธการแถมสมดี ( tantakan@hotmail.com )  IP 110.78.xxx.xxx  [ วันที่ 09/08/2561 เวลา 13:51 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขออนุญาตก่อนนำมาจัดทำแผนฯ ค่ะ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 083-3041907

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 10/08/2561 เวลา 16:17 ]