สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065949

    การจัดซื้้อทรายอะเบท

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอเรียนสอบถามว่าต้องการจัดซื้อทรายอะเบทราคาไม่เกิน 100,000 บาท จะต้องจัดทำราคากลางหรือไม่ หรือสามารถนำราคาขององค์การเภสัชกรรมมาเป็นราคากลางได้หรือไม่ กรณีไม่สามารถจัดซื้อได้กับทางองค์การเภสัชกรรมเนื่องจากไม่มีจำหน่าย

ถามโดย : วารีดิษฐรัตน์ ( matrom2520@hotmail.com )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 09/08/2561 เวลา 11:25 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ทุกโ๕ครงการที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีราคากลาง ซึ่งหากองค์การเภสัชกรรมได้กำหนดราคาไว้ ก็สามารถใช้ราคาดังกล่าวเป็นราคากลางได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1522 ) [ วันที่ 09/08/2561 เวลา 16:06 ]