สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065948

    การจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประเภทงบเฉพาะกิจการประปา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เรียนถามคะว่าเทศบาลสามารถร่างงบประมาณเฉพาะกิจการ ประเภทกิจการประปาในระบบได้หรือยังคะ เพราะลองเข้าไปดำเนินการแล้ว ไม่สามารถเลือกชื่อกิจการได้เลยคะ

ถามโดย : นวลนารถมาวัน ( nualnard2@hotmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 09/08/2561 เวลา 11:20 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สอบถามระบบบัญชี 02-2419000 ต่อ 1607-9 ค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 10/08/2561 เวลา 15:12 ]