สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065943

    จัดซื้้อวัสดุ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การซื้อวัสดุราคาไม่เกินแสน จำเป็นต้องมีร้านเทียบราคาหรือไม่คะ

ถามโดย : mingkhanjanpoo ( khan-ja@windowslive.com )  IP 110.78.xxx.xxx  [ วันที่ 09/08/2561 เวลา 10:03 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การหาคู่เทียบเป็นการหาราคากลางจากท้องตลาด ดังนั้น หากการจัดซื้อวัสดุรายการทีสอบถามเป็นการจัดซื้อที่ใช้ราคากลางจากท้องตลาด ก็ต้องสืบราคาจากผู้ประกอบด้วย

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 ) [ วันที่ 09/08/2561 เวลา 16:12 ]