สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065942

    คอมพิวเตอร์

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ไม่เกินหนึ่งแสน ใช้ใบสั่งซื้อได้หรือไม่คะ

ถามโดย : mingkhanjanpoo ( khan-ja@windowslive.com )  IP 110.78.xxx.xxx  [ วันที่ 09/08/2561 เวลา 10:00 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดใน พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 96 ก็สามารถทำนิติกรรมเป็นใบสั่งซื้อสั่งจ้างได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1522 ) [ วันที่ 09/08/2561 เวลา 16:18 ]